Sähköinen hyvinvointikertomus

Sähköinen hyvinvointikertomus on kunnan virkamiesjohdon työväline, jolla osaltaan valmistellaan hyvinvointi- ja terveysasioita kunnanvaltuustolle. Työvälinettä käyttävät kaikki hallintokunnat. Kunnan poliittisille päättäjille se on päätöksenteon väline, jolla sovitaan kunnan hyvinvointipolitiikasta, kehittämiskohteista ja niiden toiminnan resursoinnista.

Hyvinvointikertomus on tiivis, eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Sähköisen hyvinvointikertomuksen etuja ovat: helppokäyttöisyys, selkeä rakenne, kansallisesti yhtenäiset hyvinvointi-indikaattorit, poikkihallinnollisuus, kunnan vuosisuunnittelun huomioiminen ja maksuttomuus. Työväline on nopea tapa tehdä terveydenhuoltolain 12 § hyvinvointikertomus ja vuosiraportit valtuustolle.

Hyvinvointikertomus on asiakirja ja prosessi ja se vastaa kysymyksiin: miten asiat ovat (tieto), miten niiden tulisi olla (tavoite) ja miten siihen päästään (toiminta). Sähköisen hyvinvointikertomuksen avulla voidaan löytää myös vastauksia kysymykseen miten toiminnassa onnistuttiin (arviointi).

Kunta saa maksuttoman työvälineen käyttöönsä hakemalla käyttäjätunnuksen ja salasanan (anttipekka.renfors@kansanterveys.info, 040 191 5501). Lisätiedot löytyvät esitteistä ja hyvinvointikertomuksen ohjeista.

Tällä hetkellä yli sata kuntaa/kuntayhtymää on hakenut käyttöönsä sähköisen työvälineen.

Klikkaa kuvaa ja avaa sähköinen hyvinvointikertomus

 

Avaa esite kuvaa klikkaamalla

 

Sähköisen hyvinvointikertomuksen kehittäjät

 

KASTE-ohjelmaan kuuluvat hankkeet:

 

 

Avaa esite kuvaa klikkaamalla

Kanerva-KASTE

www.kanervakaste.fi

Terveempi Pohjois-Suomi

www.terps.fi

Yhteistyössä mukana

STM, THL, Kuntaliitto ja pilottikunnat