Tietoa portaalista

Kenelle tarkoitettu?

Hyvinvointipolku.fi on Itä- ja Keski-Suomen väestölle tarkoitettu hyvinvointiportaali. Sivustolla on monipuolista luotettavaa terveys- ja hyvinvointitietoa. Terveydenhuollon asiantuntijat ovat tarkastaneet sivuston sisällön.   

Tietoa ja työvälineitä oman hyvinvoinnin tueksi

Sivustolla on mm. terveyskirjasto, erilaisia testejä, terveysreseptejä, hyvinvointikansio, alueellinen palveluhakemisto ja terveystietotupaverkosto. Testien avulla voi kartoittaa omia elintapoja ja saada tietoa niiden vaikutuksista terveyteen. Hyvinvointikansioon voi koota omia terveystietojasi, pitää terveyspäiväkirjaa, tehdä sähköisen terveystarkastuksen ja saada sen perusteella henkilökohtaista terveysvalmennusta. Palveluhakemiston kautta voi hakea Itä- ja Keski-Suomen terveysalan palveluja.  Alla tarkempi kuvaus sivuston eri osioista.
 
Tietoa ja tilastoja -osio tarjoaa käyttäjille pääsyn Terveyskirjastoon ja muihin terveysportaaleihin, joista saa ajantasaista tietoa terveydestä ja sairauksista ja vaikkapa lääkkeistä ja laboratoriotulosten tulkinnasta. Lisäksi osio tarjoaa käyttäjille ajankohtaista tilastotietoa terveyspäätösten pohjaksi. Kuntapäättäjille ja virkamiehille tarjotaan hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää vertailutietoa kunnista ja koko maasta.
 
Hyvinvointikansio-osio tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden rekisteröityä palvelunkäyttäjäksi ja ylläpitää itse omia terveystietojaan sekä omaa terveyspäiväkirjaa. Terveyskortin (yksi A4 -sivu) voi tulostaa koosteena omista tiedoistaan vaikkapa lääkärin vastaanotolla tai ulkomailla (englannin kielellä). Hyvinvointikansion tietokannan rekisteriseloste.
 
Nuorten kulma - Youth Corner -osio tarjoaa testejä, tietoa ja palveluja nuorille ja heidän läheisilleen erilaisista hyvinvointia tukevista asioista.
 
Testit-osio tarjoaa käyttäjille erilaisia testejä, joiden avulla käyttäjä voi saada arvokasta tietoa elintavoistaan ja niiden vaikutuksesta terveyteen sekä tunnistaa millaisiin muutoksiin kannattaa pyrkiä. Näitä testejä ovat esimerkiksi elämäntapa- ja seulontatestit, onnellisuustesti sekä diabetesriskitesti.
 
Palveluhakemisto-osio tarjoaa listauksen ja hakutoiminnon alueen terveysalan palveluntarjoajista ja heidän palveluistaan. Mukana on osin myös liikunta- ja kulttuuripalveluita. Palveluhakemistoon voidaan järjestelmässä lisätä uusia palveluita. Palveluja voidaan luokitella ja hakea eri kriteereillä. Portaalin voidaan jatkossa kehittää niin, että palveluhakemisto palveluihin voidaan liittää uusia lisäominaisuuksia kuten ajanvarauspalvelu. Palveluntarjoaja itse voi ehdottaa palveluaan liitettäväksi portaaliin, jolloin sivuston ylläpitäjä arvioi ja ratkaisee asian.
 
Tartu terveyteen -osio tarjoaa eri-ikäisille suunnattuja terveysreseptejä omien elintapojen arvioimiseksi, terveystietotupien yhteystiedot sekä ”Entä, jos” -kysymyksiä omia terveysvalintoja koskien. Lisäksi osiossa on sähköinen hyvinvointikertomus, joka on tarkoitettu kunnan viranhaltijoille työvälineeksi moniammatillisen ja -alaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun, päätöksentekoon, toteuttamiseen ja seurantaan. 
 

Toteutus ja tekijät

Portaalin on toteuttanut Kanerva-KASTE -hanke, joka koordinoi elämäntapasairauksien ennaltaehkäisyä Keski- ja Itä-Suomen viiden sairaanhoitopiirin alueella. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan muutosta keskeisten kansansairauksien ilmaantumiseen, varhaiseen tunnistamiseen ja hoitoon. Portaalin omistaa KYS-erva -alue (Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue ja sen sairaanhoitopiirit). Hallinnoijana on Kanerva-KASTE -hankkeen hallinnoijana Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Portaalin teknisestä toteutuksesta on vastannut Jyväskylässä toimiva Samcom Oy.